Комплексная пастаўка лiнiй прыгатавання рэагентаў для ТАА «ЕўраХiм-Усольскi калiйны камбiнат»

Мэта i прызначэнне праекта: пастаўка девяцi техналагiчных лiнiй для рэагентнага адзялення сiльвiнiтна-абагачальнай фабрыкi Усольскага калiйнага камбiната:

  1. прыгатавання раствораў рэчыва, якое звязвае,
  2. дыспергатара шламаў,
  3. збiральнiка шлама,
  4. амiна-маслянай сумесi,
  5. флакулянта полiакрiламiда (ПАА)
  6. антызлежывацеля-пылападаўляльнiка,
  7. дэпресара шламаў,
  8. прыгатавання эмульсii збiральнiка сiльвiна,
  9. прыгатавання цеплай i гарачай вады.

Гэты праект змяшчае, перш за ўсе, новыя распрацоўкi (техналогii) прыгатавання асноўных рэагентаў для калiйнай прамысловасцi.

Гэта тэхналогii:

Усе стадыi працесаў здзяйсняюцца на абсталяваннi ТАА «Навукова-выьворчае аб’яднанне «Пассат». Асноўны вiд абсталявання – кантактныя чаны з прыладай, якая перамешвае. Тып прылад, якiя перамешваюць выбiраўся ў залежнасцi ад якасцяў кампанентаў, якiя перамешваюцца (шчыльнасць, вязкасць, паверхнявае нацяжэнне, буйнасць, канцэнтрацыя цвёрдага i г.д.) Прымянялiся цiхаходныя цi быстраходныя мяшалкi, лопасцевыя, турбiныя цi рамныя. Пры неабходнасцi ў дадатак да ёмiстасцяў з прыладамi, якiя перамешваюць, у схемах выкарыстоўвалася спецыяльнае нестандартнае абсталяванне (насос-клейстэрызатар, прылада разбаўлення, сiстэма загрузак, статычны змешвальнiк i г.д.)

Працэс прыгатавання любога реагента прадстаўляе поўны скончаны цыкл. Ён аснашчаны неабходным абсталяваннем: прылады, якiя перамешваюць, з ёмiстасцямi, насосным абсталяваннем, запорна-регулюючай арматурай, сiстэмай аўтаматызацыi ў камплекце з аўтаматызаванымi рабочымi месцамi, сiстемай кiравання. У камплект пастаўкi такcама ўвайшлi: шеф-мантаж, пуска-наладка, прыёмачныя iспыты i навучанне спецыялiстаў заказчыка.

Linkedin